Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorzy witryny https://zciastemwplecaku.pl poniżej podają kilka informacji, które są zobowiązani przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.1. Administratorami danych osobowych zawartych w serwisie są Monika i Jacek Skrzypczyk, adres do korespondencji: zciastemwplecaku@gmail.com, tel. 694 233 400.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratorów do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w klauzuli informacyjnej/polityce prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie witryny działają niezależnie od niniejszego Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez https://zciastemwplecaku.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.